Lecture presentation on Clara Rockmore in Vilnius, Lithuania

ARE PROUD TO PRESENT:

 CYLAND’s Sergei Teterin gave a lecture presentation on Clara Rockmore, Léon Theremin and his famous electronic musical instrument in Vilnius, Lithuania on May 6.

Clara Rockmore was a virtuoso performer of the theremin, born as Clara Reisenberg in Vilnius, Vilna Governorate (now Lithuania). Rockmore was a child prodigy on the violin and entered the Imperial conservatory of Saint Petersburg at the age of five. Unfortunately, bone problems due to childhood malnutrition forced her to abandon violin performance past her teen years. That however led her to discover the newborn electronic instrument and become perhaps the most renowned player of the theremin.

Rockmore had several gifts that enabled her to play the theremin so well. Her classical training gave her an advantage over the many theremin performers who lacked this background. She possessed absolute pitch, helpful in playing an instrument that generates tones of any pitch throughout its range, not just those defined by equal temperament. She had extremely precise, rapid control of her movements, important in playing an instrument that depends on the performer’s motion and proximity rather than touch. She also had the advantage of working directly with Léon Theremin from the early days of the instrument’s commercial development in the United States.

Director of the Jewish library Zilvinas Beliauskas with Sergei Teterin

During the presentation a documentary film was screened, from which the audience have learned about the wonderful theremin, an early electronic musical instrument controlled without physical contact by the performer. Theremin remain popular nowadays and we see new incarnations of it being developed and adorned by musicians.

Facebook’s event page: https://www.facebook.com/events/725198677532610/

LT language:

Gegužės 6 d. CYLAND’o Sergejus Teterinas Vilniuje surengė paskaitą-prezentaciją apie Klarą Rokmor, Léoną Tereminą ir jo legendinį elektroninį muzikinį instrumentą.

Klara Rokmor, virtuozė-atlikėja elektroniniu instrumentu teremin, gimė 1911 m.kovo 9 d  Vilniuje, tuomet Vilenskaja Gubernijoje (Rusijos Imperija, dabar Lietuva). Tikrasis jos vardas – Klara Reizenberg. Rokmor pasižymėjo genialumu grojant smuiku, ji įstojo į Imperiškąją Sankt Peterburgo konservatoriją, būdama vos penkerių metų. Dėja, kaulų skausmai, atsiradę dėl blogo maitinimo vaikystėje privertė ją, būnant dešimties metų, nutraukti smuiko koncertus. Tačiau tai leido jai atrasti ką tik gimu-sį elektroninį instrumentą ir tapti galbūt žymiausiavisų laikų teremin atlikėja pasaulyje.

Rokmor  turėjo keletą talentų, padėjusių jai taip gerai groti tereminu. Klasikinis išsilavinimas suteikė jai pra-našumą prieš daugelį teremin atlikėjų , stokojusių šio pagrindo. Ji turėjo absoliučią klausą, naudingą grojant instrumentu, generuojančiu bet kokio aukštumo tonus visame registre, o ne tik tuos,  kuriuos galimaapibūdinti panašiu temperamentu. Ji ypatingai tiksliai kontroliuodavo savo judėsius, turėjo greitą reakciją, o tai labai svarbu, grojant  instrumentu, kuris priklauso nuo atlikėjo judesių  ir artumo labiau, nei nuo prisilietimo. Be to, jai pasisekė tiesiogiai dirbti su Léonu Tereminu nuo ankstyvųjų jo išrasto  instrumento komercinio vystymo dienų Jungtinėse Valstijose.

Žydų bibliotekos direktorius Žilvinas Beliauskas su Sergeju Teterinu

Prezentacijos metu buvo parodytas dokumentinis filmas, iš kurio publika sužinojo apie nuostabųjį teremin’ą, vieną pirmųjų elektroninių muzikinių instrumentų, atlikėjo kontroliuojamų be fizinio kontakto. Teremin liko populiarus ir mūsų laikais, mes matome kaip vystosi ir muzikantų pritakomos jo naujos inkarnacijos.

Įvykio puslapis Facebook’e: https://www.facebook.com/events/725198677532610/

Comments are closed.

Posted on May 7th, 2014 by admin and filed under In Lithuania |
|